25 ชนิดพันธุ์ไพรเมต ที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สุดในโลก ประจำปี 2022-2023

          ในทุกๆ 2 ปี กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านไพรเมตจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN SSC Primates Specialist Group) ร่วมกับสมาคมไพรเมตสากล (International Primatological Society) จะมีการจัดทำรายงานที่ชื่อว่า Primates in Peril The World’s 25 Most Endangered Primates โดยตัวรายงานได้จำแนกไพรเมตที่ใกล้สูญพันธ์จาก 4 ภูมิภาคของโลก สำหรับสถานการณ์ของเหล่าไพรเมตในปี 2022-2023 ลองมาดูแยกแต่ละภูมิภาคกันดีกว่าค ไพรเมตในเกาะมาดากัสการ์ 1.ลีเมอร์หนู มาดามเบิร์ธ  ชื่อภาษาอังกฤษ  Madame Berthe’s mouse lemur ชื่อวิทยาศาสตร์ Microcebus berthae ลักษณะสำคัญ พฤติกรรม และถิ่นที่อยู่ ลีเมอร์หนู มาดามเบิร์ธ ถือเป็นไพรเมตที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีความยาวตัวประมาณ 9.2 ซ.ม. น้ำหนักประมาณ30 กรัม มีพฤติกรรมหากินเพียงลำพังกินอาหารได้หลากหลายทั้งผลไม้ ดอกไม้ แมลงContinue reading “25 ชนิดพันธุ์ไพรเมต ที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สุดในโลก ประจำปี 2022-2023”